De Ploegh

Diverse drukwerk opdrachten Kunstenaarsgenootschap | Galerie de Ploegh in Soest

(grafisch ontwerp ook  i.s.m. RAM vormgeving Jan van Waarden)

ontwerp | uitvoering | begeleiding | beeldbewerking | advertenties | uitnodigingen | flyers

Ploegh_leperello

STAD_GaleriedePloegh_I

Ploegh_advertentie_museumtijdschrift