Privacy Policy

PRIVACY

jonkergouwkunstwerk.nl  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact: MAIL*JONKERGOUWKUNSTWERK.NL
Persoonsgegevens jonkergouwkunstwerk.nl  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken: voor- en achternaam | adres | telefoonr | e-mailadres | rekeningnr
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers jonger dan 16 jaar.
Tenzij toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet de leeftijd controleren. Als u het idee heeft dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. jonkergouwkunstwerk.nl  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
afhandelen van uw betaling | afhandelen van emails en berichten | verzenden van nieuwsbrief | informeren over wijzigingen diensten en producten | goederen en diensten bij u leveren
jonkergouwkunstwerk.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
jonkergouwkunstwerk.nl  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken jonkergouwkunstwerk.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
jonkergouwkunstwerk.nl  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jonkergouw Kunstwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar MAIL*JONKERGOUWKUNSTWERK.NL Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we ter bevestiging (telefonisch) contact opnemen.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jonkergouw Kunstwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons persoonsgegevens beveiligen jonkergouwkunstwerk.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via MAIL*JONKERGOUWKUNSTWERK.NL.